Regulamin i polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne
Sklep internetowy Zaaplatane_Sznurki działający pod adresem internetowym www.zaplatane-sznurki.pl prowadzony jest przez Barbarę Kudlik, prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw, NIP 7343627191 REGON 525761356. Siedziba firmy:Ul. Kościuszki 1/3033-380 Krynica-Zdrój.

2. Definicje
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zaaplatane_Sznurki
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www. zaaplatane_sznurki.pl.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Produkt – dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedającym
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu- umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt ze sprzedawcą
Nr telefonu : 532 076 701
4. Składanie zamówień, wysyłka, okres realizacji zamówienia
Zamówienia przyjmowane są drogą mailową, telefoniczną bądź poprzez poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Zamawiać można zarówno widoczne w sklepie produkty o określonych już cechach, takich jak rozmiar, kolor czy wzór, ale i indywidualne projekty przygotowywane na specjalne zamówienie klienta. W tym celu należy skontaktować się z właścicielem sklepu i dokonać ustalenia wyglądu, rozmiaru a także ceny produktu. Z uwagi na ręczne wykonanie z najwyższą starannością zamówienia są przygotowywane do maksymalnie 14 dni roboczych. Może wystąpić opóźnienie ale klient o tym zostanie poinformowany nie później niż na 3 dni przed upływem 14 dni. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem i wiąże się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. Klient zobowiązuje się do przesłania na konto Sprzedającego umówionej uprzednio kwoty – może być to suma całego zamówienia bądź zadatek. W przypadku wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie złożonego już zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia klienta i zwrotu zapłaconych kosztów, pod warunkiem, że to Sprzedający ponosi winę za niemożność wykonania projektu. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem kuriera DPD bądź InPost , koszt przesyłki uzależniony jest od zamówienia,  Czas realizacji zamówienia omawiany jest przed dokonaniem płatności i zależy on od ilości zakupionych produktów, czasu potrzebnego na ich stworzenie oraz innych projektów Sprzedającego, który zobowiązany jest do wysyłki produktów w omówionym wcześniej terminie. Jeśli z nieprzewidzianych powodów przesyłka opóźni się, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Klienta.
WYSYŁKA ZAGRANICZNA :

Sprzedawca wysyła swoje produkty do wielu krajów Unii Europejskiej, m.in, do : Niemiec, Austrii, Czech, Belgii, Holandii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Irlandii . Koszt wysyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie. W celu ustalenia ceny wysyłki do danego kraju Sprzedawca prosi o kontakt.

 

5. Polityka zwrotów

Sklep Zaaplatane_Sznurki akceptuje zwroty bez podania konkretnej przyczyny. Klient ma do tego prawo w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania produktów , które zostały przez klienta zniszczone, uszkodzone bądź w jakikolwiek sposób użytkowane. Koszty odesłania towaru do sklepu pokrywa Kupujący. Aby dokonać zwrotu produkt w stanie idealnym należy zapakować do odpowiednio zabezpieczonej paczki. Paczkę należy zaadresować na adres: Barbara Kudlik, ul. Kościuszki 1/30, 33-380 Krynica-Zdrój

 

6. Reklamacje

Klient ma prawo do reklamacji towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się od zgłoszenia tego faktu mailowo, telefonicznie bądź pisemnie na adres firmy. Konieczne jest nadesłanie zdjęć pokazujące np. uszkodzenie towaru. Twórca zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta twórca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

7. Płatności

Płatności za zakupiony towar należy dokonać na konto . Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość zapłaty za pobraniem. Istnieje możliwość wysyłki towaru zagranicę , w celu ustalenia szczegółów takich jak koszty takiej wysyłki należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

8. Polityka prywatności
Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym. Korzystanie ze sklepu internetowego www.makramynablokowisku.pl oznacza akceptację powyższego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych). W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
Regulamin sklepu internetowego www.Zaaplatane_Sznurki.pl wchodzi w życie z dniem 02.08.2023